İhtiyarlık da Bir Misafirdir; Onu Ağırlamak Gerekir

18-24 Mart Dünya Yaşlılıar Haftası olarak kutlandı. “Geçmiş zaman olurki hayali cihan değer” bu söz özellikle yaş ilerledikçe insanlarımızın diline gelip yerleşiyor ve çokça söylenir olmaya başlıyor. Son yıllarda dünya nufusunun hızla yaşlandığı ortamda yaşlılık bir sorun olarak tıp biliminin ve insan yaşamının vazgeçilmez bir sosyal sorunu haline geldi.

Tıp biliminde son yıllarda ortaya çıkan olumlu gelişmeler, özellikle mikrobik hastalıkların tedavisi, koruyucu hekimlikte gelişmeler, sağlıklı beslenme ve spor yeryüzünün demografik yapısı önemli ölçüde değiştiriyor. Bunun sonucunda ise özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda ortalama yaş ömrü uzuyor. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde yaşlılıarın nufüsa oranı da hızla artıyor.Bu amaçla çoğu ülkelerde hızla artan yaşlı nufus için çözüm yolları aranmaktadır. 

Çağdaş yaşamın gereği olarak kurulan huzurevleri,bakımevleri,yaşlı danışma merkezleri,yaşlı kulüpleri hızla yaygınlaşmaktadır.Özellikle şişli belediyesi gibi sosyal Belediyeciliğin öne çıktığı yerlerde yaşlılara verilen hizmetlerin çeşitliliği ve hareketliliği yaşlıların motivasyonunu artırmaktadır.Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgöl tarafından bir yıl içerisinde 10 bin civarınd yaşlı ve emekli Çanakkale asos da otelde üç günlük tatile gönderilmesi,emekliler evindeki yaşlıların sık sık gezilere gönderilmesi  muzik ,tiyatro çalışmaları yaşlıları mutlu etmiştir.   

Tolumlardaki yaşlı nufüsünun bu dikkat çeken artışı bir çok sosyal sorunu da birliklte getiriyor. Sosyal ve ekonomik açıdan gelişmekte olan ükemizde yaşlılık ve yaşlıların sorunları giderek ciddi sorunlar kazanıyor. Çarpık kentleşme, kontrolsüz göç, ekonomik ve sosyal sorunlar geniş alileden çekirdek aileye geçiş.Ev ortamı içerisinde bakılamayan veya çocukları tarafından kabul görmeyen yaşlılar için  ev bakımı dışında çeşitli kurumsal bakım merkezlerini gündeme getirmektedir. Bu amaçla resmi ve özel huzrevlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak huzurevlerinin hem fiziksel hem de sosyal konumları itibariyle toplumsal yapımıza tam yerleşmediğinden huzurevlerine yaşlıların girmesinde çeşitlli sıkıntılar yaşanmaktadır.Son zamanlarda basında olumsuz şekilde yer alan bakımevleri,huzurevleri  yaşlıların huzur evlerini tercih etmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılan huzurevlerinin sık sık denetlenmesi herşeyden öncede kurumda meslek elamanlarının çalıştırılmasına (Sosyal Hizmet Uzmanı,Psikolog,Doktor,Hemşire) dikkat etmek gerekmektedir.     

Gelişmiş toplumlarda yaşlı ile çocukları arasındaki ilişki “uzak mesafedeki yakınlık olarak ortaya çıkıyordu” durum bizde ise çok daha farklı bir durum izliyordu. Bizim toplumumuzda yaşlı her zaman saygı görmüş, devamlı fikri alınmış, kendisine örf ve adetler konusunda danışılan bilge kişi fonksiyonu yüklenmiştir.. Bu nedenle huzurevlerinde kalan yaşlılar aşırı ilgi beklerken evlerinde yalnız kalan yaşlılarda çocuklarının ve yakınlarının sık aramasını beklemektedir.  

İlerleyen yaş, yıpranan beden ve zihin fonksiyonları insanları daha korunmaya yönelik kılıyor. Huzur evleri birçok yaşlı insan için bir ev, yuva sıcaklığını vermese de bir barınma yeri görevini gösteriyır. Yaşlılar genellikle huzurevlerine üç sebeple gelirler.Kendi isteği ile gelenler,Çocuklarının ikna veya zorlaması ile gelenler,hiç kimsesi olmadığı için komşular veya ilgili kurumlar tarafından getirilenler.Huzurevleri,60 ve daha yukarı yaşta ,kendi işini kendi görebilen,ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde olan,bulaşıcı hastalığı olmayan yaşlıları kabul etmektedir.Ancak yaşı küçük olan yakını olmayan muhtaç durumda olan yaşlılar ise huzurevi imkanlarından yararlanmakta nzorlanmaktadırlar.Bu nedenle yönetmeliğin değiştirilmesi günün koşullarına uyarlanması gerekmektedir

Huzurevleri yanında tmahallelerde yaşlı kahveleri,yaşlı danışma merkezleri,yaşlı kulüplerininde süratle açılmasına ihtiyaç vardır.Her şeyde öncü olan Şişli Belediyesinin yakın zamanda bu kuruluşların açılması  için gerekli  çalışmaları başlatacaktır.    

Sağlıklı yaşlılık geçirmek için beslenmeye,spora önem vermek günlük sosyal yaşamla canlı ilişkiler kurmak hayattan zevk alarak yaşamımızı sürdürmeliyiz.Unıutulmaması gereken şey” İNSAN HİSSETTİĞİ YAŞTADIR”Yaşlılar haftası yaşlılara moral verirken gençler içinde bir gün mutlaka yaşanacak doğal süreç için koruyucu önlemleri şimdiden düşünülmesini gösterecektir.


Kaynak: http://www.kentimgazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=74