Başka Mardinler Yaşanmasın

Bir haftadır ülkemizi yasa boğan Mardin de yaşanan vahşet, tüm halkımız ve tüm Dünya halkları tarafından yakinen takip edilerek lanetlemektedir. Hiç bir sebep masum çocukların, hamile kadınların, korunmasız insanların hunharca öldürülmesini haklı çıkartamaz.

En ağır savaş ortamlarında bile böylesi vahşetin yaşanmadığını toplum olarak bilmekteyiz. İnsanı en yüce varlık, masum insanların korunmasını da en temel öğe sayan Sosyal Hizmet Uzmanları olarak; anne-babasını yitiren 70 çocuğun bazı yazılı ve görsel medya elamanları başta olmak üzere; çocukla ilgili mesleki formasyonu olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından istismar edildiklerini büyük bir şaşkınlık, öfke ve de endişe ile izlemekteyiz.

Çocuklarların korunmasından, bakılmasından birincil derecede sorumlu olan aileden sorumlu Devlet Bakanını, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, çocuk dostu tüm dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını acilen göreve çağırıyoruz. Bu düşünceyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Olarak aşağıdaki önlemlerin vakit geçirilmeden acilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

1-Psiko-Sosyal travma geçiren çocuklara sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanları aracılığı ile hemen müdahale edilmeli. Çocukları bulunduğu ortam içerisinde rehabilite edilmesi için bireysel ve grup çalışmaları başlatılmalıdır.

2- Çocukları varsa yakınlarından ayırmadan aile ortamı içerisinde Devlet tarafından karşılanacak ayni ve nakdi yardımla desteklenerek bakılmaları sağlanmalı. Koruyucu aile kapsamına alınılmalı.

3-Çocukları başka İller deki çocuk yuvalarında bakılmaları, pahalı hediye ve yardımlarla çocukların yaşadıklarını unutturma çalışmaları sonuç vermeyeceği gibi olumsuz etkilenmelerine ve bastırılmaya çalışılan acıların bir zaman sonra başka biçimde patlamasına fırsat yaratacağı unutulmamalı. Bu nedenle acılarını bulundukları ortamda tedavi edilmesi için yardımcı olunmalı.

4-Köyde veya çok yakın bir yerde kurulacak geçici ve korunaklı bir gündüzlü rahabilitasyon merkezinde veya çocuk evinde meslek elamanlarından oluşan(hepsi profosyonel meslek elamanı olan sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve diğer çocuk dostu profosyonel elamanlar) ekip tarafından korunmalı, eğitilmelidir.

5-Ailelere destek anlamında eşlerini çocuklarını yakınlarını yitiren ailelerle mesleki çalışma yapılmalı. 6-Özellikle basın mensuplarının çocuklara soru sorarken yaşadıkları acıyı tekrar yaşamalarına olanak sağlayan yaklaşımlardan kaçınmaları gerekmekte.

7-Başka Mardinler yaşanmaması için Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler tarafından Toplum merkezleri açılmalı, sayıları artırılarak özellikle güneydoğu ve doğu Anadolu bölgesinde başta kadınlar olmak üzere tüm bireylerin bilinçlenmesine katlı sağlanmalı. Özellikle kızların okutturulması ile ilgili kampanyalar yapılmalı. Şişli Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile yapılan “Evden Yeniden Okula Kampanyası” çok olumlu sonuçlar verdi. Aynı çalışma o bölgelerde de yapılabilinir. Çeşitli sebeplerle okullarını yarım bırakan kızlara, kadınlara yeniden fırsat yaratan bu proje ile öncelikle cahilliğin yenilmesi, çağın gerisinde kalmış kan davası, töre cinayetlerinin son bulması için hızla bilinçlenmeye ihtiyacımız vardır.

8-Göç etmek zorunda kalan aileler içinde öncelikli çalışmalar yapılmalı. Ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi gerekmekte. Bu anlamda yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine büyük görev düşmektedir. 8-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak çocuklarla ilgili her olayda gönüllü olarak görev almaya hazırız.

Saygılarımla.

Kaynak: http://www.kentimgazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=74