Çocuklar Savunmasız

Son aylarda basında çıkan çocuk ve bebek ölüm haberleri toplum olarak bizleri üzmekte yüreğimizi incitmektedir. Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getiremediğimiz için de vicdan azabı çekmekteyiz. Her çocuk dünyaya mutlu olmak için gelir. Anne- babaların birincil görevi de isteyerek dünyaya getirdikleri çocukların öncelikle yaşama; daha sonra da korunma ve bakım ihtiyaçlarını yerine getirmektir. Bu anlamda aileler çocuklarına ve topluma karşı da sorumludurlar.”Benim çocuğum, istediğim gibi davranır ve yaşatırım” anlayışı yanlıştır. 
Eğer çocuk bedenen ve ruhen yalnız ve savunmasız bırakılıp yaşam güvencesi de tehlike altında ise, ilgili kurum tarafından acilen korunma altına alınır. Gerekirse ailenin velayet hakkı iptal dahi edilebilir. Bu anlamda T:C:K ve Medeni Kanun’da gerekli düzenlemeler mevcuttur. Çocuk öz ailesi tarafından bakılamayıp ihmal ve istismar edildiği gibi telafisi güç durumlara düşmesine de sebep oluyorsa kendisini korumakla yükümlü kurum tarafından müdahale edilerek acilen korunmaya alınır. Bahsi geçen ilgili kurum Devlet Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. Yazılı ve görsel basından izlediğimiz ekonomik sebeplerle öz çocuğunu para karşılığı bir başka aileye evlatlık veren kişiler suç işlemişlerdir. Konya’da ruhsatsız izinsiz açılan yerde çocukların can güvenliğini sağlamak birincil derecede ailenin görevidir. Çocuğunu arabaya kilitleyip alış veriş için mağazaya giren annenin çocuğuna karşı kayıtsız davrandığı için ilgili kurumun yasal işlem yapması gerekmektedir. Çocuğun araba içerisinde korku dolu saatler geçirmesinin psiko-sosyal durumunda yaratacağı travmanın nelere mal olacağı bilinmektedir. Hastanelere son yıllarda bu yönlü şikâyetlerle başvuran çocukların sayısı hızla artmaktadır. Ailelerin çocuklarını ihmal etmelerine kesinlikle müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Çocukların korunması ihmal ve istismara uğratılmaması için gerektiğinde herhangi bir emir beklemeden SHÇEK yetkilileri Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilecekleri gibi ” çocukların dostu “olmaları nedeniyle müdahalede bulunma yetkileri de vardır. Şişli Belediye başkanı Mustafa Sarıgül çocuklara verdiği özel önem ve çocukların sosyal, psikolojik ve eğitimsel yönden gelişmeleri için yaptığı çalışmalarla örnek belediye başkanı. Bu nedenle de” Çocuk Dostu” unvanını aldı.

Savunmasız çocukların korunması gereken en değerli varlıklar oldukları düşüncesi ile daha fazla mağdur durumda kalmamaları için etkili ve yetkili kuruluşların müdahale etmelerinin zorunluluğuna inanıyoruz Basında çıkan çocuklarla ilgili her haber ihbar kabul edilerek hemen harekete geçilmesi gerekmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak bize düşen görev olursa her biçimde göreve talibiz.

Saygılarımla...

 

Kaynak: http://www.kentimgazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=74